הסדרי קופות חולים

הסדרים מיוחדים עם קופות החולים במסגרת הביטוח המשלים – עבור מדרסים ואביזרים אורטופדים .